Забезпечення доступу до публічної інформації

“Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації,визначено Законом України "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року № 2939-VI. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.


Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах:

1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень;

2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом;

3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Право на доступ до публічної інформації гарантується:

1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;

4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

У Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області відповідальним за забезпечення доступу до публічної інформації визначено керівників структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції у Луганській області. Контактний телефон (0652) 4-24-93. Необхідні запитувачам форми і бланки для подання запитів на отримання публічної інформації у Головному територіальному  управлінні юстиції у Луганській області можна отримати у відділі організаційної роботи, документування та контролю Управління або на сайті (http://lugjust.gov.ua/napriamky-diialnosti/nap2/dostup-do-publichnoi-informatsii/863-formi-zapitiv).

Обов'язки щодо  оприлюднення та регулярного оновлюлення  інформації на сайті Головного територіального управління юстиції у Луганській області покладено на посадових осіб структурних підрозділів згідно з посадовими інструкціями. Реєстрація усіх запитів на інформацію, що надходять до Головного територіального управління юстиції у Луганській області, у т.ч. до окремо розташованих структурних підрозділів (відділів державної реєстрації актів цивільного стану та відділів державної виконавчої служби Луганської області), здійснюється  централізовано відділом організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції у Луганській області. Обов'язки по розгляду запитів на інформацію та своєчасну підготовку проектів відповідей на них покладено на керівників структурних підрозділів.”

©2020 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search