Правова робота

Відповідно до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 № 1707/5 (із змінами) (далі - Положення), органами юстиції здійснюється методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях.

Основною формою забезпечення виконання покладених на органи юстиції завдань щодо методичного керівництва правовою роботою є здійснення перевірок стану організації правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та внесення відповідних рекомендації щодо поліпшення цієї роботи.

Організація правової роботи на підприємствах, в установах, організаціях, в місцевих органах виконавчої влади здійснюється відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040(із змінами).
Основним завданням юридичної служби відповідно до Загального положення про юридичну службу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органом виконавчої влади, підприємством, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів органу виконавчої влади, підприємства в судах.

У своїй діяльності юридична служба керуються Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Загальним положенням про юридичну службу та іншими нормативним актами. З питань організації та методики ведення правової роботи юридична служба керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.

 

Інформація щодо адреси електронної пошти

 

Пропозиції щодо участі у "Гільдії юристів Луганщини"
©2020 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search