Внутрішній аудит

-надання об’єктивних і незалежних висновків, рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

-удосконалення системи управління;

-запобігання фактам незаконного, не ефективного та не результативного використання бюджетних коштів;

-запобігання виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

Діяльність головного спеціаліста з внутрішнього аудиту спрямована на надання оцінки діяльності об'єкта внутрішнього аудиту щодо:

-законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку;

-дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном;

-ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи.

©2020 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search