Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації та громадських формувань

Основні завдання відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Луганській області (далі - Відділ) :

1. Реалізація державної політики з питань державної реєстрації громадських формувань та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

2. Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сферах державної реєстрації громадських формувань та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1. Здійснює відповідно до законодавства контроль за діяльністю у сферах державної реєстрації громадських формувань та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

2. Забезпечує здійснення спеціальної перевірки відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

3. Здійснює відповідно до закону державну реєстрацію громадських обʼєднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських обʼєднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського обʼєднання, обласних, регіональних, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об'єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, організацій роботодавців та їх об'єднань, постійно діючих третейських судів, статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження.

4. Надає виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля.

5. Забезпечує розгляд запитів на публічну інформацію, забезпечує доступ до публічної інформації.

6. Веде облік надходження обов’язкових безоплатних примірників видань.

7. У випадках, передбачених законом, звертається до суду із заявою про припинення діяльності постійно діючого третейського суду.

8. Виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9. Готує звітність щодо вищезазначених громадських формувань та друкованих засобів масової інформації, яку подає у встановлені строки до Міністерства юстиції України.

10. Здійснює інші повноваження на основі та на виконанняКонституціїта законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно доКонституціїта законів України, актів Кабінету Міністрів України.

11. Здійснює прийом громадян та розгляд письмових звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України.

©2020 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search