Новини

Як розпочати припинення організації роботодавців шляхом саморозпуску

Організація роботодавців - це неприбуткова громадська організація, яка об'єднує роботодавців, а саме юридичних осіб (підприємств, установ, організацій) або фізичних осіб - підприємців, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб.

Рішення про припинення організації роботодавців шляхом саморозпуску приймається уповноваженим органом управління організації роботодавців відповідно до статуту.
Припинення організації роботодавців здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Для державної реєстрації рішення про припинення подаються такі документи:

    1. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення відповідного органу управління організації роботодавців, про припинення діяльності шляхом саморозпуску.
    2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта -для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні відповідного органу організації роботодавців про припинення.
Рішення про припинення організації роботодавців має містити відомості про персональний склад комісії з припинення, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.
Адміністративний збір за державну реєстрацію рішення про припинення організації роботодавців не справляється.
Строк розгляду документів – не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.
Рішення про припинення діяльності організації роботодавців подається для державної реєстрації протягом 3 днів з дня прийняття такого рішення відповідно до вимог Цивільного Кодексу України.
Отримати консультацію можливо за допомогою онлайн чату з питань державної реєстрації громадських формувань за посиланням: http://lugjust.gov.ua/gf-chat/ та за телефонами: 0645242216, 0953624202.
Дізнатися про стан розгляду документів, які подані до Головного територіального управління юстиції у Луганській області у сфері державної реєстрації громадських формувань можливо за допомогою онлайн послуги для громадських формувань “Перевірка стану розгляду документів у сфері державної реєстрації” за посиланням: http://lugjust.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=171&Itemid=437.

©2020 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search