Новини

Чи можливо оскаржити дії державного реєстратора не звертаючись до суду?

Діючим законодавством на сьогодні передбачена фактично єдина форма контролю з боку територіальних органів Міністерства юстиції України за діями державних реєстраторів, які в свою чергу не перебувають в трудових відносинах з головними територіальними управліннями – це розгляд, в межах повноважень, скарг суб’єктів звернень на дії державних реєстраторів та прийняття у встановленому порядку обов’язкових до виконання рішень. Даний механізм є ефективним способом позасудового, безкоштовного захисту порушених прав незаконними діями державного реєстратора (у разі їх вчинення реєстратором).

Тож, зі скаргами на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів у громадян та представників юридичних осіб є можливість звертатися до Комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Луганській області (далі-Комісія) або ж до Міністерства юстиції України. В будь-якому разі кожному заявникові спеціалістами управління юстиції надається кваліфікована консультативна допомога з питань реєстрації та за необхідності – допомога у підготовці необхідних звернень.

Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при Головному територіальному управлінні юстиції, що в межах повноважень забезпечує розгляд скарг у сферах державної реєстрації прав на нерухомість та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців. 

Рішення Комісії за результатами розгляду скарги оформляються висновком, який підписується Головою комісії, секретарем та членами комісії, що брали участь у засіданні комісії.

За результатами розгляду скарги суб’єкт розгляду скарги на підставі висновків комісії приймає мотивоване рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні з підстав, передбачених Законами, у формі наказу.

Копії рішення, прийнятого за результатом розгляду скарги, висновків комісії, засвідчені в установленому законодавством порядку, надсилаються скаржнику, суб’єкту оскарження, а також заінтересованим особам, які брали участь у розгляді скарги по суті, невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення.

Рішення, прийняте за результатом розгляду скарги, висновки комісії із знеособленими персональними даними щодо наведених суб’єктів та об’єктів, зазначених у Законі України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення підлягають оприлюдненню на офіційних веб-сайтах головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України.

У сфері держреєстрації прав на нерухомість рішення про скасування рішення про державну реєстрацію прав, анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав приймаються виключно Міністерством юстиції України.

У сфері держреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців рішення про скасування реєстраційної дії, рішення про анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру, направлення подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України приймаються виключно Міністерством юстиції України.

Рішення, стосовно скасування рішення про державну реєстрацію прав, скасування рішення про зупинення державної реєстрації прав, про зупинення розгляду заяви або про відмову в державній реєстрації прав, проведення державної реєстрації прав та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором виконуються не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру прав.  

Для виконання таких рішень повторне подання документів для проведення державної реєстрації прав та сплата адміністративного збору не вимагаються.

У разі якщо за результатами розгляду скарги Комісією виявлено прийняття державними реєстраторами чи суб’єктами державної реєстрації прав рішень з порушенням законодавства, що має наслідком порушення прав та законних інтересів фізичних та/або юридичних осіб, Головне територіальне управління юстиції у Луганській області вживає заходи щодо негайного повідомлення про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів.

Технічний адміністратор Державного реєстру прав (ДП «Національні інформаційні системи») у день надходження рішень, стосовно тимчасового блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав або Єдиного державного реєстру, анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав або Єдиного державного реєстру, забезпечує їх негайне виконання. Порядок тимчасового блокування та анулювання доступу до Державного реєстру прав визначається Міністерством юстиції України.

У разі прийняття рішення про тимчасове блокування або анулювання доступу нотаріуса до Державного реєстру прав Міністерство юстиції України вирішує питання про передачу на розгляд суб’єкту державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, документів, що подані для проведення реєстраційних дій та перебувають на розгляді у відповідного нотаріуса.

Разом з тим, рішення, дії або бездіяльність суб’єкта розгляду скарги можуть бути оскаржені до суду.

©2020 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search