Правові засади діяльності

НАКАЗ "від" 23.06.2011 №1707/5 Про затвердження Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі


Конституція України

Закон України « Про виконавче провадження»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Державну службу»

Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»

Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» 

Кодекс України Про адміністративні правопорушення.

Кримінальний кодекс України

Інструкція з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5

Податковий кодекс України

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»

Закон України «Про міжнародне приватне право»

Витяги з Закону України «Про іпотеку»

Витяг з Сімейного кодексу України Глави 15-17 (що стосуються стягнення аліментів)

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 985 «Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 № 1724 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.1999 № 1744 « Про затвердження порядку накладення арешту на цінні папери»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1102 «Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 554 «Про затвердження порядку використання коштів виконавчого провадження»

Постанова КМУ від 08.09.2016 № 643 «Про затвердження Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця»

Постанова КМУ від 03.08.2011 № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників»

Постанова КМУ від 26.02.1993 «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб»

Постанова КМУ від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження затверджене наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 № 2432/5

Порядок реалізації арештованого майна,затверджений наказом Міністерством юстиції України № 2831/5 від 29.09.2016

Порядок допуску до професії приватного виконавця

Порядок здійснення контролю за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби, приватними виконавцями

Постанова Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.06.2016 року Про судову практику в справах про зняття арешту з майна

Наказ Міністерства фінансів України від 04.11.2004 № 692 «Про затвердження Порядку обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави»

Постанова Національного банку України від 02.11.2005 № 409 «Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт., та внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України»

Постанова Національного банку України від 04.10.1999 № 489 «Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт»

Цивільний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс адміністративного судочинства України

Кримінальний процесуальний кодекс України

Господарський кодекс України 

Господарський процесуальний кодекс України


Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Закон України «Про громадські об’єднання»

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Закон України «Про політичні партії в Україні»

Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності»

Закон України «Про третейські суди»

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»


Земельний кодекс України

Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV «Про оренду землі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990 «Про затвердження Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації»

Наказ Міністерства юстиції України від 12.01.2016 № 37/5 «Про діяльність Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та Комісії з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації»


Сімейний кодекс України

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженні наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 р.. за № 719/4940

Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженні наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011 № 96/5, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 14.01.2011 за № 55/18793

Search